شبکه LAN در مقابل شبکه PAN

شبکه LAN در مقابل شبکه PAN

پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت 22:45

این گزارش LAN را با PAN مقایسه می‌کند و تفاوت بین LAN و PAN را ذکر می‌کند. LAN مخفف شبکه محلی‌منطقه‌ای است و PAN مخفف شبکه محلی‌شخصی است.