تروریسم مجازی یا Cyber Terrorism چیست؟

تروریسم مجازی یا Cyber Terrorism چیست؟

شنبه 25 شهريور 1396 ساعت 20:25

تروریسم یعنی به کارگیری خشونت علیه اشخاص، دولتها یا گروه ها برای پیشبرد زورمندانه اهداف سیاسی یا عمومی ...