بازی تکاور FRONTLINE COMMANDO برای اندروید

بازی تکاور FRONTLINE COMMANDO برای اندروید

یکشنبه 06 ارديبهشت 1394 ساعت 22:59

com.jpg

 

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ FRONTLINE COMMANDO:
WW2 ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ
ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺩﻭﻡ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺩﺍﺭﺩ!
ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎ:
ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖﻫﺎﯼ ﻫﯿﺠﺎﻥﺍﻧﮕﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ، ﺗﮏﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻭ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻮﺷﮏ
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ
ﺳﻼﺡﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎﯼ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﺯ : ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ 3.0 ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺣﺠﻢ : 12.00 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻠﯽ
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺩﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 74.07 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﯼ ﺩﯾﺘﺎ : sdcard/
Android/obb
....
نسخه اصلی

دانلود
...
نسخه نامحدود

دانلود
...
دیتا

دانلود

ربــات ڪلش اف ڪلنز

چهارشنبه 02 ارديبهشت 1394 ساعت 22:7

ربـــــات ڪلش اف ڪلنز:

یک برنامه فوق العاده با ارزش و کار آمد و نایاب است که بر روی دستگاه شما نصب شده و بجای شما Clash of clans بازی میکند اصلی بازی کند بدون این که بن شوید فقط صفحه گوشی شما را به کنترل خود میگیرد و تمام کار ها را انجام می دهد

 

فیــــلــم آموزش در ادامه مطلب

 

 

o703594_09560182947001820131.gif